Masabaşı Tatbikatları

Masa Başı Tatbikatı, gerçekleşmesi muhtemel acil durumlar için bir senaryoya bağlı olarak karar verme düzeyindeki süreç sahiplerine odak roller belirlenmek suretiyle mevcut yasa, yönetmelik, prosedür ve talimatların referans kabul edilerek uygun hareket tarzlarının belirlenmesi çalışmasıdır.

 

Masa Başı Tatbikatı;

  • Rol ve sorumlulukların öğrenilmesi,
  • Kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi,
  • Plan ve prosedürlerin değerlendirilmesi,
  • Yasal zorunlulukların ortaya çıkarılması,
  • Kaynakların daha etkin kullanılması

amacıyla yapılır.

Bizimle iletişime geçebilir, işletmenize özel çözümler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tıklayın