Güvenlik Analizi

Güvenlik Analizi

Sistemin analiz edilmesi, Securitas Risk Yönetimi ve Danışmanlık süreçlerinin ilkini kapsamaktadır.

Veri Analizi

Proje sürecinin ilk aşamasında, projenin kendisi, çevresel faktörleri, yatırımcı profili, kullanıcı profili gibi konularda bilgi toplanmaktadır.  Toplanan bu veri, bir sonraki aşamada, Risklerin Analizinde değerlendirilmektedir.

Risk Analizi

 Risk analizi, tasarlanacak sistemin temelini teşkil etmektedir zira sistem tasarıma etki eden, doğru ekipmanın seçimi, ekipmanın yerleşimi ve hatta mimari tasarımdaki revizyon önerileri gibi bütün faktörler, Risk Analizi verilerinden hareketle ortaya konmaktadır.

Konsept Tasarımı ve Müşteri Onayı

Toplanan veri ve yapılan risk analizi ışığında, projenin güvenlik konseptine karar verilmektedir. Güvenlik konsepti, temel olarak, güvenlik sisteminin temel prensiplerini ve kabullerini içermektedir. Bu kapsamda, araç trafiği, yaya trafiği, giriş kontrolleri, çevre kontrolleri, ihtiyaç duyulan elektronik ve fiziki sistemler, güvenlik insan kaynağı, ihtiyaç duyulacak prosedürler gibi konulara ilişkin planlar ve öngörüler değerlendirilmektedir.

Tasarlanan güvenlik konsepti, proje dizaynına aktarılmasından önce, müşteriye sunulmakta ve müşteri onayını müteakip sistem tasarımına geçilmektedir.

Tasarım

Müşteri ile konsept üzerinde varılan mutabakat, tasarım sürecinin de ilk adımı olarak değerlendirilmektedir. Mutabakatı takiben, Güvenlik Proje Çizimleri, Ekipman Tabloları, Keşif Listesi ve Güvenlik Teknik Şartnamesi hazırlanmakta ve bu set, bir ihale kiti olarak müşteriye teslim edilmektedir

Securitas Risk Yönetimi ve Danışmanlık tarafından dizayn edilen sistemler, aşağıdaki temel prensipler çevresinde oluşturulur.

  • Çalışmanın Yüksek Riskler Üzerinde Yoğunlaştırılması
  • Düşük Riskler
  • Güvenlik Çemberleri
  • Dinamik ve Pro-aktif Güvenlik Sistemi
  • Caydırma Unsurunun Kullanımı
  • Tetikte ve Bilinçli Olmak
  • Güvenlik Faaliyetlerinin Günlük Faaliyetlerle Entegrasyonu
  • Maliyet Fayda Dengesi

Bizimle iletişime geçebilir, işletmenize özel çözümler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tıklayın