Sürekli Danışmanlık

Sürekli Danışmanlık

ICTS Tasarladığı güvenlik sistemleri için kapsamlı teknik şartnameler hazırlar. Bu sayede süreç devamlılık kazanır.

ICTS Teknik şartnamesi;

  • Her bir donanım ve yazılım için minimum şartlar
  • Teklif formatları
  • Uygulayıcıdan talep edilen mühendislik hesapları ve uygulayıcının sorumlulukları
  • Kalite kontrol
  • Mobilizasyon
  • Uygulama süreci
  • Kabul ve Teslim süreci ana başlıklarını içermektedir

Şartname, ICTS müşterisinin haklarını muhafaza etmek adına, uygulayıcının görev sorumluluklarına yönelik keskin hatlar çizmeyi hedefler

Şartname, sistemde kullanılacak her ekipman için minimum teknik nitelikleri, standartları ve sertifikasyonları belirler.

Teknik şartname aynı zamanda güvenlik sistemi içerisindeki alt sistemlerin birbiri ile ve güvenlik sisteminin (Yangın Algılama Sistemi gibi) diğer bina sistemleri ile ilişkisini ve etkileşimini tanımlar.

Bizimle iletişime geçebilir, işletmenize özel çözümler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tıklayın