MMPI-2-Testleri

MMPI-2 - Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri - Çalışan personele yapılan kapsamlı bir kişilik testidir

ICTS, teknolojik çözümlerini 5 Temel Element çerçevesinde ele alır.

En önemli özelliği kişilik bozukluklarını da ölçümleyebiliyor olmasıdır. Sonuçları klinik doktor tarafından onaylanmaktadır. Psikolojik sorunları ortaya koyması açısından çok etkin bir testtir. Uzun ve kısa versiyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uzun versiyon 567 sorudan, kısa versiyon 370 sorudan oluşmaktadır. Yaklaşık 60 ile 90 dk. arasında yanıtlandırılabilmektedir.

Bu testin gerçek amacı klinik olup iş yaşantısında kullanılmasının en önemli nedeni gerçekten çok spesifik özel pozisyondaki kişilerin psikolojik bir probleminin olup olmadığının ortaya konulmasıdır.

Silahlı güvenlik görevlisi, VIP Yakın Koruma Görevlisi, VIP İkamet hizmetlileri, VIP Asistanları gibi; VIP ve diğer kişilerin hayatı, bireysel ve kurumsal mahremiyet ve kurumsal bilgiye erişim gibi önemli sorumluluklar üstlenen personelin sadece görev için seçim sürecinde değil aynı zamanda periyodik olarak  da MMPI-2 testine tabi tutulması personel kaynaklı risklerin azaltılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

MMPI-2 yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde aşağıdaki durumlara dair teşhis koymada kullanılmaktadır

  • Depresyon,
  • Hipokondriazis (Hastalık hastalığı),
  • Histeri (Konversiyon),
  • Psikopatik sapma,
  • Kadınlık-erkeklik(cinsel tercih ve eğilimler),
  • Paranoya(Şüphecilik),
  • Psikasteni(Saplantı-Takıntı),
  • Şizofreni,
  • Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi),
  • Sosyal içe dönüklük(çekingenlik).

MMPI2 test uygulaması sonrasında İleri Seviye Davranış analizi yapmak için Aday ile Psikolog arasında 30 dakikalık görüşme yapılmakta ve sonuçlar bireysel olarak Psikolog tarafından Değerlendiriciye 5 gün içinde raporlanmaktadır.

Bizimle iletişime geçebilir, işletmenize özel çözümler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tıklayın