5 Temel Element

5 Temel Element

Securitas Risk Yönetimi ve Danışmanlık, teknolojik çözümlerini 5 Temel Element çerçevesinde ele alır.

1- Veri Analizi

Sürekli ve tekrar eden bir faaliyet  olarak, Projenin kendisi ve içinde bulunduğu sektöre dair, sadece bugüne ait değil aynı zamanda geriye dönük bilginin toplanması, geleceğe yönelik öngörülerin derlenmesi ve analiz edilmesi, risklerdeki anlık değişimlerin tespitini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle veri analizi sadece sistem tasarımında değil, aynı zamanda işletme sürecinde de hayati ve temel bir fonksiyondur

2 – Personel

Bütün teknolojik gelişme ve inovasyonlara rağmen, güvenlik, hala insana dayalı bir faaliyettir. Dolayısıyla sistemin varlığı ve sürdürebilirliği, doğru görev noktası için doğru sayıda ve doğru nitelikteki elemanın seçimi, görev noktalarının doğru tespit edilmesi, personelin düzenli eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerinin arttırılması ve iş ergonomisinin dikkate alınması ile mümkündür. Yüksek turn-over oranına sahip, ergonomi ve endüstri ilişkileri kurallarının ihmal edildiği sistemlerde, sadece sürdürebilirlik değil aynı zamanda etkinlik ve caydırıcılık da ortadan kalkmaktadır

3- Teknik Ekipman

Kullanılacak en uygun güvenlik ekipmanın (tür, miktar, konum), fayda maliyet ilkeleri göz önünde bulundurularak tespiti gereklidir. En iyi ekipman en yüksek maliyetli ekipman değildir. Ekipman temininde öncelikle ihtiyaç belirlenmeli ve ekipman ihtiyaca göre temin edilmeli ve revizyon ihtiyacına da cevap verebilir olmalıdır.

4- Prosedürler

Güvenlik görevlilerinin, ve güvenlik sisteminin çalışması ile ilgili rutin ve acil güvenlik prosedürler setinin yazılması gereklidir. Prosedürler öncelikle sadece teoride değil aynı zamanda pratikte de uygulanabilir olmalı, açık ve anlaşılır bir dille yazılmalı ve güvenlik personeline, inisiyatif kullanmasını gerektirecek  minimum sayıda durum bırakmalıdır.

5- Kontrol, Denetim, Tatbikat

Sistemin tetikte ve uyanık olduğunu test etmek amaçlı bir denetim sistemi oluşturulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, başlangıçta ne kadar etkili ve caydırıcı bir sistem kurulmuş olursa olsun, denetlenmeyen bir sistemin kendisini zamanın yıpratıcılığından koruyabilme şansı düşüktür.

Bizimle iletişime geçebilir, işletmenize özel çözümler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tıklayın