Kurumsal Risk Analizi

Kurumsal Risk Analizi

Kurumsal Risk Analizi; risklerin gerçekleşme olasılığının ve etki gücünün değerlendirildiği süreçtir

Doğru sonuçlara erişebilmek için;

  • Güvenliği etkileyecek her türlü verinin toplanması,
  • Çevre koşullarının etüt edilerek tanımlanması,
  • Toplanan verilerin ışığında olası tehlikelerin belirlenmesi,
  • Tehlikelerin etki dereceleri ve önceliklere göre sınıflandırılması,
  • Risk önlemeye yönelik önceliklerin belirlenmesi gerekmektedir.

Risk Analizi sağ taraftaki sıra takip edilerek yapılır;

  • Risk/riskler belirlenir.
  • Her bir risk için olasılık ve etki katsayıları belirlenir;

Olasılık düzeyleri sırasıyla; düşük (1), orta (2), yüksek (3) ve çok yüksektir (4).

Etkiler sırasıyla düşük (1), orta (2), yüksek (3) ve çok yüksek (4) olmak üzere derecelendirilir.

  • Her bir riskin muhtemel ortaya çıkış şekli saptanır. Tanımlanan riskin nerede, ne zaman ve nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin durumlar belirlenir.
  • Her bir risk için belirlenmiş olan olasılık değeri ile etki değeri çarpılarak bir risk katsayısı bulunur.
  • Tesis için bir risk matrisi oluşturulur.

Bizimle iletişime geçebilir, işletmenize özel çözümler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tıklayın