Projeye Başlarken

Projeye başlarken

Securitas Risk Yönetimi ve Danışmanlık projeleri, ihale öncesi ve ihale sonrası faaliyetleri içeren 2 aşamalı bir süreçtir. A Aşaması, ihale öncesi süreci, B Aşaması ise ihale sonrası süreci içermektedir.

A Aşaması – Sistem tasarımı ve ihale evraklarının hazırlanması

Veri Analizi

Proje sürecinin ilk aşamasında, projenin kendisi, çevresel faktörleri, yatırımcı profili, kullanıcı profili gibi konularda bilgi toplanmaktadır.  Toplanan bu veri, bir sonraki aşamada, Risklerin Analizinde değerlendirilmektedir.

Risk Analizi

Risk analizi, tasarlanacak sistemin temelini teşkil etmektedir zira sistem tasarıma etki eden, doğru ekipmanın seçimi, ekipmanın yerleşimi ve hatta mimari tasarımdaki revizyon önerileri gibi bütün faktörler, Risk Analizi verilerinden hareketle ortaya konmaktadır.

Konsept Tasarımı ve Müşteri Onayı 

Toplanan veri ve yapılan risk analizi ışığında, projenin güvenlik konseptine karar verilmektedir. Güvenlik konsepti, temel olarak, güvenlik sisteminin temel prensiplerini ve kabullerini içermektedir. Bu kapsamda, araç trafiği, yaya trafiği, giriş kontrolleri, çevre kontrolleri, ihtiyaç duyulan elektronik ve fiziki sistemler, güvenlik insan kaynağı, ihtiyaç duyulacak prosedürler gibi konulara ilişkin planlar ve öngörüler değerlendirilmektedir.Tasarlanan güvenlik konsepti, proje dizaynına aktarılmasından önce, müşteriye sunulmakta ve müşteri onayını müteakip sistem tasarımına geçilmektedir.

Tasarım

Müşteri ile konsept üzerinde varılan mutabakat, tasarım sürecinin de ilk adımı olarak değerlendirilmektedir. Mutabakatı takiben, Güvenlik Proje Çizimleri, Ekipman Tabloları, Keşif Listesi ve Güvenlik Teknik Şartnamesi hazırlanmakta ve bu set, bir ihale kiti olarak müşteriye teslim edilmektedir

B Aşaması – İhale Sonrası ve Uygulama Süreci

Teklif Değerlendirme,

Securitas Risk Yönetimi ve Danışmanlık tarafından projelendirilen sistemim uygulaması için Türkiye’nin önde gelen elektronik güvenlik firmaları talip olmaktadır. Müşteri tarafından yürütülen ihale sürecinde, toplanan teklifler Securitas Risk Yönetimi ve Danışmanlık tarafından;

  • Proje uygunluğu
  • Keşif Listesi uygunluğu
  • Şartname uygunluğu
  • Ücret seviyeleri

Kriterlerinde analiz edilmekte ve müşteriye bir karşılaştırmalı Teklif Değerlendirme Raporu sunulmaktadır

Süreç Desteği

Uygulayıcı firma çoğu zaman, tasarlanan sistemin uygulaması ile ilgili desteğe ihtiyaç duymaktadır. Genellikle, altyapı, montaj süreci ve yazılım ve donanımın ince ayarlarının yapılması sürecinde Securitas Risk Yönetimi ve Danışmanlık, doğru uygulama için destek sunmaktadır.

Kabul Testleri

Montajın tamamlanması ile, Securitas Risk Yönetimi ve Danışmanlık, sistemin, tasarlandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek amacı ile kabul testleri gerçekleştirmektedir. Sistem, ancak son kabul testinin tamamlanması ve onaylanması ile müşteri tarafından teslim alınmakta ve ancak bu noktada sistemin garanti süresi başlamaktadır.

Bizimle iletişime geçebilir, işletmenize özel çözümler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tıklayın